Team

 
 
Programme Director
Bartosz Wójcik
 
Managing Directors
Dana Jesswein
Małgorzata Frymus
 
Festival Competitions
Tomasz Jarmołowicz
 
Curators, selectors, animators, moderators
Adam Majiczek
Armen Mekhakyan
Bartosz Wójcik
Damian Romaniak
Dana Jesswein
Dominika Wyrobek
Ewa Barbara Kaptur
Jörg Foth
Konrad Wojtyła 
Małgorzata Frymus
Marta Jesswein
Michał Krzywaźnia
Monika Petryczko
Oskar Skrzypczyński 
Paulina Ratajczak
Tomasz Raczek
 
Event management 
Anna Julia Janik
Tomasz Jarmołowicz
Ewa Barbara Kaptur
 
Promotion
Małgorzata Frymus
Łukasz Nyks
Tomasz Jarmołowicz

Social media
Ewa Barbara Kaptur
Małgorzata Frymus
Łukasz Nyks
 
Visual identification of the festival 
Tomasz Jarmołowicz
Wojciech Mazur
 
Catalogue editor
Ewa Barbara Kaptur
Anna Julia Janik
 
Catalogue layout
Tomasz Jarmołowicz
 
Website editor
Tomasz Jarmołowicz
 
Multimedia
nyxmedia.pl
Tomasz Jarmołowicz
House of Plates
 
Translation
Anna Julia Janik
Ewa Barbara Kaptur
Tomasz Jarmołowicz
Bartosz Wójcik
 
Organizer of the festival
Stowarzyszenie OFFicyna | The OFFicyna Association