Team

 
 
Dyrektor programowy
Bartosz Wójcik
 
Dyrektorzy zarządzający
Dana Jesswein
Małgorzata Frymus
 
Część konkursowa
Tomasz Jarmołowicz
 
Kuratorzy, selekcjonerzy, animatorzy, moderatorzy
Adam Majiczek
Armen Mekhakyan
Bartosz Wójcik
Damian Romaniak
Dana Jesswein
Dominika Wyrobek
Ewa Barbara Kaptur
Jörg Foth
Konrad Wojtyła 
Małgorzata Frymus
Marta Jesswein
Michał Krzywaźnia
Monika Petryczko
Oskar Skrzypczyński 
Paulina Ratajczak
Tomasz Raczek
 
Koordynatorzy
Anna Julia Janik
Tomasz Jarmołowicz
Ewa Barbara Kaptur
 
Promocja
Małgorzata Frymus
Łukasz Nyks
Tomasz Jarmołowicz

Media społecznościowe
Ewa Barbara Kaptur
Małgorzata Frymus
Łukasz Nyks
 
Identyfikacja wizualna festiwalu
Tomasz Jarmołowicz
Wojciech Mazur
 
Redakcja katalogu
Ewa Barbara Kaptur
Anna Julia Janik
 
Layout katalogu
Tomasz Jarmołowicz
 
Redakcja strony WWW
Tomasz Jarmołowicz
 
Multimedia
nyxmedia.pl
Tomasz Jarmołowicz
House of Plates
 
Tłumaczenia
Marta Jesswein
Anna Julia Janik
Ewa Barbara Kaptur
Tomasz Jarmołowicz
Bartosz Wójcik
 
Organizator festiwalu
Stowarzyszenie OFFicyna | The OFFicyna Association